Songzhuang_2015

5 jours à Songzhuang Pékin. Martin Bez visite les artistes chinois de la galerie Dock Sud. Janvier 2015
20150203 212750 Weimei Zhuang, Wu Yiqiang, Li Baoxun, Liu Zhengyong, Yi ling, Li Wei ... 20150129 171426 20150130 120639 Weimei Zhuang 20150130 120821 Weimei Zhuang
20150130 120929 Weimei Zhuang 20150130 120942 Weimei Zhuang 20150130 123537 Weimei Zhuang 20150130 123803 Weimei Zhuang variation sur un tableau 1
20150130 120716 Weimei Zhuang variation sur un tableau 2 20150202 174140 Weimei Zhuang variation sur un tableau 3 20150202 135716 Weimei Zhuang variation sur un tableau 4 20150130 120740 Weimei Zhuang variation sur un tableau 5
20150202 135730 Weimei Zhuang variation sur un tableau 6 20150202 135758 Weimei Zhuang variation sur un tableau 7 20150202 135814 Weimei Zhuang variation sur un tableau 6 20150202 140452 Weimei Zhuang
20150130 125532 Weimei Zhuang 20150130 131724 20150130 134043 20150130 142542 Abstraction chinoise
20150130 142650 Abstraction chinoise 20150130 142826 Abstraction chinoise 20150130 143332 Abstraction chinoise 20150130 164940 Shen jingdong
20150130 165356 Shen jingdong 20150201 163014 Shen jingdong 20150201 163053 Shen jingdong 20150130 175658 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015
20150130 175733 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015 20150130 181230 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015 20150130 181253 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015 20150130 181444 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015
20150130 182837 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015 20150130 182933 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015 20150130 185002 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015 20150130 185020 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015
20150130 185030 Shen jingdong reviste le petit Prince. Ces toiles seront exposées chez Dock Sud en juin 2015 20150130 184351 Shen jingdong 20150130 204732 20150131 111044 Martin Bez devant son atelier Dock Sud de Songzhuang Pékin
20150131 124934 Li Baoxun 20150131 120923 Li Baoxun 20150131 120955 Li Baoxun 20150131 123543 Li Baoxun
20150131 124413 Li Baoxun 20150131 124520 Li Baoxun 20150131 124533 Li Baoxun 20150131 124556 Li Baoxun
20150131 124851 Li Baoxun 20150131 124432 Li Baoxun 20150131 141428 Li Baoxun 20150131 143918
20150131 181629 Li Wei 20150131 195601 Massage, 20150201 140615 Yi Ling 20150201 143128 Yi Ling
20150201 143758 Yi Ling 20150201 143919 Yi Ling 20150201 144030 Yi Ling 20150201 144120 Yi Ling
20150201 144457 Yi Ling 20150201 145129 Yi Ling 20150201 150026 Yi Ling 20150201 154536
20150201 154927 20150201 155730 20150201 155811 20150202 120727 Zhang Haiying
20150202 120748 Zhang Haiying 20150202 120820 Zhang Haiying 20150202 120846 Zhang Haiying 20150202 120907 Zhang Haiying
20150202 120936 Zhang Haiying 20150202 142556 Dawei 20150202 143321 Dawei 20150202 154928 Dawei
20150202 162557 Yu Minjun 20150202 162702 Yu Minjun 20150202 162914 20150202 165928
20150202 210011 20150203 112711 20150203 112746 20150203 113105
20150203 113157 20150203 113223 20150203 113749 20150203 120430
20150203 120825 20150203 134738 20150203 135056 Place Tiannanmen 20150203 135118 Place Tiannanmen
20150203 135149 Place Tiannanmen 20150203 145239 Wu Yiqiang 20150203 145252 Wu Yiqiang 20150203 145308 Wu Yiqiang
20150203 145327 Wu Yiqiang 20150203 145341 Wu Yiqiang 20150203 145353 Wu Yiqiang 20150203 145449 Wu Yiqiang
20150203 145537 Wu Yiqiang 20150203 153242 Wu Yiqiang 20150203 153339 Wu Yiqiang 20150203 153415 Wu Yiqiang
20150203 153451 Wu Yiqiang 20150203 153524 Wu Yiqiang 20150203 153704 Wu Yiqiang 20150203 185011 Wu Yiqiang
20150129 195920 20150129 200019 20150203 212720 l'équipe Dock Sud